Quotes Trimestrals

Pre-Ballet i Dansa Classica (nens i nenes de 4 a 7 anys).
129€AL TRIMESTRE
Una classe setmanal
Dret a una classe setmanal (dia a consultar amb la direcció del centre).
Duració de les classes
Pagament de la cuota trimestral
Plaça garantitzada
Pre-Ballet i Dansa Classica (nens i nenes de 4 a 7 anys).
159€AL TRIMESTRE
Dos classes setmanals
Dret a dues classes setmanals (poden ser de diferents discliplines).
Duració de les classes
Pagament de la cuota trimestral
Plaça garantitzada
Classes per a joves i adults )a partir dels 8 anys)
135€AL TRIMESTRE
Una classe setmanal
Dret a una classe setmanal (dia a consultar amb la direcció del centre).
Duració de les classes
Pagament de la cuota trimestral
Plaça garantitzada
Classes per a joves i adults (a partir dels 8 anys)
164€AL TRIMESTRE
Dos classes setmanals
Dret a dues classes setmanals (poden ser de diferents discliplines).
Duració de les classes
Pagament de la cuota trimestral
Plaça garantitzada

A partir de tres classes la setmana , encara més descomptes!

196€ al trimestre.Es poden triar diferents disciplines (cada classe ha de tenir un minim de 5 alumnes)
236€ al trimestre.Es poden triar diferents disciplines (cada classe ha de tenir un minim de 5 alumnes)
262€ al trimestre.Es poden triar diferents disciplines (cada classe ha de tenir un minim de 5 alumnes).
283€ al trimestre.Es poden triar diferents disciplines (cada classe ha de tenir un minim de 5 alumnes).
315€ al trimestre.Es poden triar diferents disciplines (cada classe ha de tenir un minim de 5 alumnes).
341€ al trimestre.Es poden triar diferents disciplines (cada classe ha de tenir un minim de 5 alumnes)
355€ al trimestre.Es poden triar diferents disciplines (cada classe ha de tenir un minim de 5 alumnes)