Normativa Escola de Dansa MagDanza

  • Els nous alumnes han de portar una foto carnet en el moment de matricular-se.
  • L'import de la matrícula i de la mensualitat no es retornarà, si no és que s’anul·la la classe.
  • Si un alumne es dóna de baixa, ha de comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d'antelació. Si no compleix aquest termini, ha d'abonar la quota del mes corresponent.
  • No es descomptaran del rebut  mensual les classes que un alumne hagi pogut perdre per falta d'assistència.
  • Si un alumne no pot assistir a alguna de les classes, cal que avisi a l'escola.
  • Es demana màxima puntualitat a l'entrada de la classe, i la indumentària adequada  que l’escola aconselli per a cada activitat.